Obsah

Vývoj wellness služeb v Západočeském lázeňském trojúhelníku a možnosti dovolené v tradičních lázeňských místech v České republice

Typ: ostatní
Květen je měsíc, ve kterém většina populace má již zajištěnou svoji zaslouženou letní dovolenou. Jestliže tomu tak není, nabízíme Vám velmi příjemnou alternativu odpočinku; tentokrát v západní části naší vlasti.

Květen je měsíc, ve kterém většina populace má již zajištěnou svoji zaslouženou letní dovolenou. Jestliže tomu tak není, nabízíme Vám velmi příjemnou alternativu odpočinku; tentokrát v západní části naší vlasti.

 

Jestliže sledujeme tradici wellness v České republice, nesmíme zapomenout ani na jeho vývoj v oblasti s vysokým výskytem léčivých zdrojů – Západočeském lázeňském trojúhelníku.

 

Karlovy Vary

Karlovy Vary se považují za nejznámější české lázeňské město a díky množství zahraničních zákazníků jsou určitě i místem mezinárodně velmi významným. Jejich historie sahá až do doby Karla IV., který město založil a často v něm i pobýval a užíval blahodárných účinků karlovarských termálních pramenů. Od počátku 18. století byly Karlovy Vary vyhledávaným centrem aristokracie. Je známo, že město navštívili např. car Petr Veliký, J. W. Göthe, Ludwig van Beethoven a řada dalších. Největší rozmach zaznamenaly lázně v druhé polovině 19. stol. Počet návštěvníků se neustále zvyšoval až do první světové války. Po druhé světové válce byly lázně zestátněny, léčivé zdroje byly znárodněny a uplatňovala se zejména komplexní péče.

V současné době se Karlovy Vary soustřeďují i na uspokojování potřeb zákazníků usilujících o zdravý životní styl a připravují pro ně poměrně rozsáhlou nabídku wellness programů. Tyto programy jsou v jejich podání velmi podobné lázeňské léčbě, hlavní rozdíl však spatřují v tom, že je nepředepisuje lékař. Na wellness pobyty lákají zákazníky heslem: „Odreagujte se, uvolněte se, zkrásněte“. Na výběr mají týdenní i víkendové pobyty a zaručují vysokou kvalitu poskytovaných služeb lékařským personálem. Nabízejí programy různého zaměření – masáže, koupele, pitné kúry a samozřejmě jejich kombinace.

 

Mariánské Lázně

Lázně byly založeny počátkem 19. století na místě vývěru mnoha léčivých pramenů. Místo bylo pojmenováno podle obrázku Panny Marie zavěšeného u Křížového pramene a v roce 1818 prohlášeny výnosem vlády „veřejným lázeňským místem“. Za zlatou éru Mariánských Lázní považujeme přelom 19. a 20. století. Stejně jako Karlovy Vary i Mariánské Lázně se mohou pyšnit řadou významných hostů např. Fridrich Nietzsche, Franz Kafka či ruský car Mikuláš II. První světová válka znamenala veliký propad návštěvnosti, která se ve 20. letech alespoň částečně zvýšila. Během druhé světové války sloužilo město jako lazaret. Po válce je čekal podobný vývoj jako Karlovy Vary a jejich funkce byla převážně léčebná. Roku 1952 zde byl založen Výzkumný ústav balneologický, díky němuž se lázeňská léčba opírala o moderní vědecké a lékařské poznatky.

V současné době disponují širokou nabídkou relax a wellness pobytů. Své programy člení do dvou kategorií: wellness a beauty, sport a relax. Součástí wellness nabídky jsou i rekondiční pobyty. Do svého programu zařadili i moderní prvky – např. Shia tsu masáž.  Součástí balíčků je i vstupní a výstupní lékařská prohlídka.

 

Františkovy Lázně

Františkovy Lázně byly oficiálně založeny roku 1793 jako Ves císaře Františka a až v roce 1865 je povýšil František Josef I. Na město. Největší rozmach město zažívalo před vypuknutím první světové války. Mohlo těžit ze svého napojení na mezinárodní železniční sítě. Mezi slavné osobnosti, které navštívily město patří např.: Jan Neruda, Božena Němcová či František Palacký. Lázně dosahovaly roční návštěvnost až 20 000 pacientů a přibližně 80 000 turistů.

 Až obě světové války přinesly velký propad. Poválečný vývoj byl podobný jako ve výše zmíněných městech. Socialismus přinesl nedostatek prostředků pro inovace.

Wellness pobyty jsou zde nabízeny v několika rovinách: víkendové pobyty, rozmazlovací pobyty, wellness a fit pobyty, týdenní pobyty. Františkovy Lázně mohou nalákat bohatou nabídkou ložisek léčivých zdrojů. Jedná se o sirnoželezitou slatinu, 21 minerálních pramenů a přírodní vývěr zřídelního plynu.

Přejeme Vám šťastnou ruku při výběru Vaší letošní dovolené, která určitě upevní Vaše zdraví

 a zlepší Vám náladu.


Vytvořeno: 16. 11. 2017
Poslední aktualizace: 16. 11. 2017 15:45
Autor: Správce Webu