Obsah

Školní rok 2014-15

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Město Znojmo podporuje sport ve školách

Město Znojmo podporuje sport ve školách celý text

ostatní | 27. 11. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Vzdělávání instruktorů je cestou ke zkvalitnění spolupráce

Pod vedením Mgr. Dany Andelové, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování, a Bc. Martina Bendy, zástupce ředitele pro odborný výcvik, se konal ve SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo s. r. o kurz pro instruktory praktického vyučování. Tento kurz probíhal od 20.8.2015 do 25.9.2015. Škola tak, podobně jako dalších 9 škol v ČR, zareagovala na výzvu projektu POSPOLU a přihlásila se k ověření kurzu. Z obou učitelů se tak na pár dní stali lektoři, pod jejichž vedením úspěšně absolvovalo kurz 6 instruktorů z gastronomických provozů. Paní zástupkyně Andelová si v minulosti kurz sama vyzkoušela na vlastní kůži jako účastnice, stejně tak jako Mgr. Jana Kamarádová. Ta kurz obohatila o metody práce se žáky se specifickými výchovnými potřebami se zaměřením na poruchy učení, se kterými se ve školní praxi nejčastěji setkávají. Účastníci si dokonce mohli vyzkoušet, jak se cítí žák se specifickou poruchou učení. Zajímavým a instruktory vítaným doplňkem bylo také poskytování první pomoci při úrazech na pracovištích. Je škoda, že se kurzu nezúčastnilo víc zástupců zaměstnavatelů, s nimiž škola dlouhodobě spolupracuje. Součástí třídenního kurzu bylo také samostudium a praktická exkurze. Účastníci odevzdávali domácí přípravu a skládali závěrečný test a teprve po splnění obou podmínek získali osvědčení. celý text

ostatní | 25. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Praxe studijního oboru Cestovní ruch

CA Eneska, Znojmo celý text

ostatní | 30. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Přímka těší

Přímka těší celý text

ostatní | 30. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Ohlédnutí za rokem naplněným praxí – obor Sociální činnost

Přestože se obor Sociální činnost vyučuje na SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo na Přímětické ulici ve Znojmě teprve třetím rokem, spolupracuje škola s partnery z oblasti sociálních služeb a s pobytovými zařízeními zaměřenými na péči o seniory ve znojemském regionu již o několik let déle. celý text

ostatní | 30. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Práce v zahraničí? Pro absolventy Přímky žádný problém

Rostislav Kugler je sebevědomý mladý muž. Jak by taky ne, když má dobrou práci, která ho baví a za kterou pobírá velmi slušný plat. Přitom ještě nedávno usedal do lavic SOU a SOŠ SČMSD na ulici Přímětická ve Znojmě. celý text

ostatní | 30. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Žáci z Přímětické opět na Tenerife

Každý žák se nikdy nemůže dočkat konce školního roku. A v polovině června se mohlo 8 studentů z Přímky těšit na blížící se prázdniny ještě trochu více, než většina jejich spolužáků. Za své studijní výsledky byli vybráni a odjeli na španělský ostrov Tenerife, aby zde absolvovali zahraniční odbornou stáž organizovanou v rámci programu Erasmus+ a finančně podpořenou Evropskou komisí a Jihomoravským krajem. celý text

ostatní | 30. 6. 2015 | Autor: Správce Webu

Odborná praxe v rakouském Hollabrunnu

V závěru loňského školního roku proběhla praxe oboru Sociální činnost. Na tom by nebylo nic zvláštního. Tentokrát nám však byla nabídnuta u našich sousedů v Rakousku. Touha poznat úroveň péče o seniory v jiné zemi byla větší, než obavy z jazykové bariéry. celý text

ostatní | 30. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

16. ročník VINAŘSKÉ 50 AUTHOR ZNOVÍN CUP

16. ročník VINAŘSKÉ 50 AUTHOR ZNOVÍN CUP celý text

ostatní | 27. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Přednáška ,,Můj život s demencí“

Přednáška ,,Můj život s demencí“ celý text

ostatní | 20. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Soutěž v první pomoci

Dne 17. 6. 2015 se ve škole SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo poprvé konala Soutěž v první pomoci. Během cvičení si žákyně SČ1A vyzkoušely a prověřily své vědomosti a dovednosti, které při probírání tematického celku První pomoc získaly. Po zdolání teoretického testu poskytovaly žákyně v modelových situacích ,,zraněným“ první pomoc. Simulovanou situací byla autonehoda, při které došlo ke zranění 3 lidí. U raněných se objevilo bezvědomí, tepenné krvácení dolní končetiny, otevřená zlomenina předloktí a otevřené poranění hrudníku. Úkolem soutěžících bylo správné zareagování, poskytnutí první pomoci a přivolání RZP. celý text

ostatní | 17. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

První pomoc u seniorů

Dne 11. 6. 2015 se v rámci projektu POSPOLU uskutečnila na škole SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., přednáška věnovaná první pomoci u seniorů. Přednášející byla Mgr. Marcela Sabová, učitelka odborných zdravotnických a sociálních předmětů oboru Sociální činnost a současně i zdravotní sestra pracující ve znojemské nemocnici na oddělení ARO, která má se zachraňováním životů dlouholeté zkušenosti. celý text

ostatní | 11. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Studenti z Přímky dělali radost dětem

Studenti z Přímky dělali radost dětem celý text

ostatní | 10. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Zlato ze Sankt Pöltnu pro Přímětickou

Mezinárodní spolupráce se zahraničními školami, která je na SOU a SOŠ SČMSD ve Znojmě rozvíjena v mnoha směrech, se tentokrát týkala sportu. celý text

ostatní | 9. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Den s Fair Trade

Co je férový obchod a jaké jsou pracovní a životní podmínky obyvatel globálního Jihu bylo námětem workshopu, který se uskutečnil 8. června 2015 na SOU a SOŠ SČMSD Přímětická ve Znojmě. celý text

ostatní | 8. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Světový den životního prostředí

Naše škola se tento školní rok 2014/2015 zaregistrovala do mezinárodní kampaně Litter Less. Tato kampaň je součástí činnosti mezinárodního programu Ekoškola, kterou zaštiťuje ekologické sdružení TEREZA, Praha. Naše škola je členem mezinárodního programu Ekoškola. celý text

ostatní | 5. 6. 2015 | Autor: Správce Webu

Přednáška o práci na OSPOD

Dne 3. 6. 2015 se třída SČ3.A zúčastnila v rámci projektu Pospolu pod vedením pracovnic OSPOD Znojmo Mgr. Adély Barterové a Ing. et Bc. Ivany Němcové přednášky na téma: Náhradní rodinná péče a práce terénního sociálního pracovníka. celý text

ostatní | 3. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Přednáškový cyklus o gastronomii

Kdo chce být profík ve svém oboru, musí se neustále vzdělávat a doplňovat své znalosti. Studenti SOU a SOŠ SČMSD na ulici Přímětická se na svou budoucí profesní dráhu pečlivě připravují a již teď si školní výuku zpestřují tematickými kurzy a semináři. V měsíci červnu absolvovali žáci oboru Hotelnictví a turismus hned tři přednášky o současných trendech v gastronomii. celý text

ostatní | 1. 6. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Studna ze Znojma do vesnice v Gambii

Studenti SOU a SOŠ SČMSD na ulici Přímětická ve Znojmě pod vedením paní učitelky Andrey Jančíkové se rozhodli pomoci školákům ve vzdálené Gambii. V Touba Angalleh Lower Basic School tak může být obnovena školní studna, která bude opět dávat pitnou vodu místním žákům. celý text

ostatní | 31. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Potřeby matky a péče o novorozence a kojence

Dne 27. 5. 2015 se třetí ročník oboru Sociální činnost zúčastnil v rámci projektu Pospolu odborné přednášky na téma: Potřeby matky a péče o novorozence a kojence. Přednáška se uskutečnila v RC Maceška pod vedením lektorky Věry Burianové, jež se této problematice věnuje dlouhá léta, a jakož to porodní asistentka a odborná učitelka v jednom má mnoho zkušeností. Studenti se dozvěděli základní informace týkající se péče o dítě v poporodním období a prvním roce života. Byli seznámeni s výhodami moderních koupacích kyblíků, způsobem stravování matky v době kojení a péčí o prsní bradavky. Prakticky si vyzkoušeli techniku baby masáže, jež podporuje pozitivní vztah matky a dítěte a slouží k uklidnění a navození dobrého spánku. Taktéž byli posluchači seznámeni s dětskou kosmetikou, jež vyhovuje citlivé dětské pokožce. Vyzkoušeli si manipulaci s dítětem a způsoby nošení dětí pomocí různých nosítek. Většinu zaujala šátková metoda, jejíž základní vázací techniku se všichni naučili. Závěrem přednášky byli posluchači seznámeni se závažnou poporodní komplikací, inkontinencí moče, která vzniká v důsledku oslabení svalů pánevního dna po porodu. Sami si mohli vyzkoušet jednoduché a účinné cviky, které při pravidelném trénování eliminují problém na minimum. Pro všechny posluchače byla přednáška přínosem jak do života profesního, tak do života soukromého. celý text

ostatní | 27. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Soutěžní přehlídka minipodniků v Ostravě

Pomáháme, zodpovědnost , nápad, ochota , úspěch, ověřujeme, učíme se, hledáme, manažer. celý text

ostatní | 25. 5. 2015 | Autor: Správce Webu

Den hygieny rukou ve znojemské nemocnici

Dne 20. 5. 2015 se obor Sociální činnost, druhý a třetí ročník, zúčastnil veřejné akce pod názvem: celý text

ostatní | 20. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Studenti z Přímětické znovu vycestovali v rámci programu Erasmus+

Školní docházku vyměnili v polovině měsíce května 4 studenti SOU a SOŠ Přímětická za týdenní pobyt ve Slovinsku, kde se setkali se svými vrstevníky z dalších pěti evropských zemí. Smyslem projektu „Students making an enterprise in real time“, který financuje Evropská unie, je naučit studenty podnikat. celý text

ostatní | 15. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Beseda o poskytování sociálních služeb

Oblastní charita Znojmo celý text

ostatní | 13. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Úklid NP Podyjí

Úklid pořezaných větví borovic v Konicích a Popicích dne 5.5.2015 celý text

ostatní | 5. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Koučink na Přímětické

V našem životě prožíváme a tolerujeme mnoho nepříjemných emocí, až se pak mnohdy může stát, že přijdeme o životní sílu i zdraví. Pokud navíc pracujeme s lidmi, je toto riziko ještě hrozivější. Studenti druhého ročníku oboru Sociální činnost SOU a SOŠ SČMSD, s. r. o. ve Znojmě si však ve svém budoucím profesním životě s emocemi hravě poradí. V úterý 5. května 2015 se totiž díky koučce Ing. Markétě Jouklové a její odborné přednášce na téma OSOBNÍ ROZVOJ JAKO JEDEN ZE ZÁKLADNÍCH PILÍŘŮ ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA naučili využívat špatné myšlenky ve svůj prospěch. Dozvěděli se, v čem spočívá práce kouče, jež je založená na aktivitě a intenzivní spolupráci s klienty. Kouč pouze neposlouchá, ale také rozdává rady s okamžitým výsledkem. Studenti si kladli otázky v emoční rovině, které jim pomohly k zamyšlení se nad svými životy a jejich cestě, po které se vydali. celý text

ostatní | 5. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Kurz studené kuchyně na Přímce

Kurz studené kuchyně na Přímce celý text

ostatní | 30. 4. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Úsměvy

Jednou někdo pronesl: „Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.“ Souhlasíte? Myslím si, že každý člověk rád prožívá chvíle, kdy ho druzí potěší úsměvem. Vždy nás přeci zahřeje u srdce, když vidíme, jak se koutky rtů vydají směrem k uchu. celý text

ostatní | 29. 4. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Setkání zástupců škol a sociálních partnerů na SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě

První regionální setkání zástupců škol a firem se uskutečnilo 29. dubna 2015 ve Znojmě. V prostorách Středního odborného učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Znojmo, s. r. o. se setkalo několik zástupců středních učňovských škol a jejich sociálních partnerů z celé České republiky. Cílem setkání byla vzájemná výměna zkušeností a poznatků z odborného vzdělávání. Pozvání na toto setkání přijali zástupci znojemských hotelů Lahofer a Hanzel, Prestige, odborníci z oblasti gastronomie, provozní z Lázní Luhačovice, vedení Jednoty Mikulov, zástupci Úřadu práce a OHK ve Znojmě i zástupce vedení Města Znojma. celý text

ostatní | 29. 4. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Žáci z Přímětické tentokrát ve slunné Andalúsii

Malaga a Španělsko. Tyto pojmy pro mnohé znamenají pouze slunce, pláž, moře a relax. Ne však pro studenty SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, kteří si pod pojmem Španělsko vybaví pracovní pobyt, který se uskutečnil ve dnech od 3. 4. 2015 do 24. 4. 2015. celý text

ostatní | 24. 4. 2015 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední