Obsah

Školní rok 2016-17

Zprávy

první
ze 5
poslední

#

Jazyková soutěž svazových škol

Ve středu 22. 3. 2017 proběhl na SOU a SOŠ Přímětická již sedmý ročník Jazykové soutěže škol zřizovaných Svazem českých a moravských spotřebních družstev. O soutěž projevilo zájem 22 studentů, kromě domácích se jí zúčastnili jazykoví nadšenci z Humpolce, Poličky, Prahy, Šilheřovic a Žatce. Atmosféra se nesla především v duchu výletů do cizích zemí a střídání různých časových období, neboť téma znělo „Návrat do minulosti“. Díky představivosti soutěžících jsme se několikrát ocitli v dávných dobách, ale nahlédli i do blízké budoucnosti. Zavítali jsme například do pravěku či antiky, vypravili se na cestu kolem světa nebo během několika minut navštívili nejvýznamnější londýnské památky. celý text

ostatní | 22. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Stříbro a bronz patří prodavačkám z Přímky

Dvacátého druhého března 2017 se žákyně oboru Prodavač Nikita Kaštánková (druhý ročník) a Miroslava Boublíková (první ročník) zúčastnily 14. ročníku Celostátní soutěže prodavačů v dárkovém balení s mezinárodní účastí. Tato akce pod názvem „Tvoříme pro radost jiných“ se konala v Bratislavě. Organizátorem soutěže byla SOŠ OS Samuela Jurkoviča. celý text

ostatní | 22. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Spolupráce s Živnostenským úřadem Znojmo

V úterý 21. března 2017 byla uspořádána odborná přednáška vedoucím pracovníkem Živnostenského úřadu ve Znojmě panem Mgr. Leošem Dvořákem. celý text

ostatní | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Netradiční bar na Přímce

Březen, měsíc knihy, znamená pro studenty SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo na Přímětické ulici setkání na baru. Zní to podivně? Nejde samozřejmě o bar tradiční. K šálku kávy nebo nápoji z čerstvého ovoce se totiž přidává i zajímavá kniha! celý text

ostatní | 21. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Rethymno aneb studenti z Přímky na pobřeží Krétského moře

Starobylé Rethymno ležící na severokrétském pobřeží je místem, které by si mnoho lidí zvolilo jako cíl své dovolené. celý text

ostatní | 20. 3. 2017 | Autor:
#

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Studenti 1. ročníku oboru Cestovní ruch se zúčastnili semináře ,,Rozhoduj o Evropě“. Uvedený seminář se konal v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Studenti tedy zasedli na místech, kde obvykle jednají zastupitelé kraje. celý text

ostatní | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Vlajku pro Tibet vyvěsili také na Přímce

Stejně jako v loňském roce, tak i letos se některé úřady, školy a instituce ve Znojmě připojily k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Mezi nimi nechyběla ani střední škola na Přímětické ulici. celý text

ostatní | 10. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

V krajském kole ve futsalu si Přímka vykopala bronz

Devátého března 2017 se uskutečnilo na ISŠA Brno krajské finále středních škol ve futsalu chlapců. Tohoto finále se účastnili pouze vítězové okresních kol. Gymnázium Kapitána Jaroše Brno, gymnázium Vyškov, gymnázium Kuřim, gymnázium Blansko, SOU SOŠ SČMSD Znojmo Přímětická a domácí ISŠA Brno (která se nakonec krajského finále neúčastnila). celý text

ostatní | 9. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Besedy ÚP pro vycházející studenty středních škol

Znojemská střední škola na Přímětické již dlouhodobě spolupracuje s místními úřady, organizacemi a podniky. Pomáhá tak aktivně začleňovat studenty do společnosti a orientovat se na trhu práce. celý text

ostatní | 8. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Experiment se zdařil, žáci učili žáky vařit

Hodina vaření na základní škole patřila vždy k těm nejoblíbenějším. Nejen, že se tu člověk, jak se lidově říká „nadlábl“, ale většinou se tu i něčemu přiučil a mohl se tím pochlubit třeba svým rodičům. Proto je jen dobře, že se hodiny vaření opět vrátily do škol, a na Pražské to ještě vyšperkovali tím, že si mezi své žáky sedmých a osmých ročníků pozvali do hodiny budoucí kuchaře, číšníky a hoteliéry, studenty z Přímky. Spojení obého je z pohledu pedagogů velmi příznivé. Žáci od žáků přijmou rady možná lépe než od dospělých, školáci pak také uvidí, co se dá na střední škole naučit a že už v patnácti lze třeba napéct výborný dezert nebo udělat dokonce celý oběd a naopak studenti ze střední školy se naučí, jak vysvětlit mladším možná „budoucím kolegům“ jak se ta či ona dobrota vaří či připravuje. celý text

ostatní | 2. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
Honza si vyzkoušel být na týden studentem vysoké školy

Na týden vysokoškolákem

Jak vypadá život studentů na vysoké škole? To si v minulých dnech vyzkoušel středoškolák Jan Motáček ze znojemské Přímky. Honza zde studuje obor Sociální činnost a příští rok ho čeká maturita. celý text

ostatní | 24. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

P + P = PARTNERS + PARADIS

V měsíci únoru zavítal mezi studenty 3. ročníku Podnikání, obchod a služby p. Tomáš Fučík, finanční a realitní specialista. Studenti uvedeného oboru začátkem školního roku založili studentskou firmu PARADIS, a tak projevili zájem o spolupráci s firmou PARTNERS. Zástupce firmy se studenty besedoval o problematice podnikání. Seznámil je s problémy většiny společností, jako jsou neexistující hlubší cíle, neschopnost vyjádřit konkrétní cíle, vnitřní motivace, činnost, která by zaměstnance bavila. Dalšími tématy byl kapitál při zahájení činnosti firem, opožděné platby, dluhy, hrozba exekuce. Tedy problémy v dnešní době velmi aktuální. Pan Fučík studentům prakticky předvedl na příkladu studentské firmy, kolik musí vyrobit, aby mohli zaplatit veškeré vložené náklady. Nezapomněl se studentů také zeptat, jaký by si představovali plat. Tato otázka upoutala většinu přítomných. Pevně doufáme, že po projednání tohoto problému budou studenti vyvíjet větší aktivitu a přistupovat ke svému oboru zodpovědněji, protože je může čekat finančně velice zajímavá budoucnost. celý text

ostatní | 22. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Besedy Policie České republiky pro studenty maturitních ročníků pokračují

Další z besed v rámci náborové akce PČR pod názvem „Hledáme posily do našeho týmu!“ proběhla 22. února 2017 v prostorách střední školy na Přímětické ve Znojmě. Tentokrát se jí zúčastnili letošní maturanti oborů Hotelnictví a turismus a nástavbového studia Podnikání. celý text

ostatní | 22. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Premiérové Proměny se školačkám líbily

Letošní patnáctý únor se konal v duchu Proměny. To je první ročník nové akce, kterou uspořádaly studentky oborů Kadeřník a Kosmetička ze střední školy na Přímětické ve Znojmě. Určena je pro žákyně osmých a devátých tříd základních škol, které se rozhodují, na jakou střední školu by chtěly nastoupit. celý text

ostatní | 15. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Moje budoucí kadeřnictví

Jako každý školní rok, tak i letos se v naší škole uskutečnilo školní kolo Středoškolské odborné činnosti. Tříčlenná porota hodnotila kvalitu projevu, prezentace a písemného zpracování. celý text

ostatní | 14. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Humorný Shakespeare uchvátil

Znojemské městské divadlo nabídlo našim studentům další skvělý kus. V úterý 14. února 2017 navštívily třídy HT2.B a PS2.A představení, jež neslo název Like Shakespeare. Je projektem společnosti STAGEARTCZ a Divadla Bolka Polívky. celý text

ostatní | 14. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Okresní kolo anglické olympiády

Dne 8. února 2017 se student oboru Hotelnictví a turismus Vladimír Doležal zúčastnil okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, která se konala na GPOA Znojmo. V kategorii III. A se soutěže zúčastnilo 5 studentů z místních škol. Po úvodní části soutěže, kde se studenti poměřili síly v poslechových dovednostech, následovalo ústní kolo. Náš student obsadil krásné čtvrté místo. Vladimírovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. celý text

ostatní | 8. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Přijímací zkoušky nanečisto na Přímce

Možnosti vyzkoušet si přijímací zkoušky nanečisto v naší škole využilo 120 žáků základních a středních škol. celý text

ostatní | 7. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Nejlépe rozumí vínu Zuzana Komůrková ze znojemské Přímky

Sedmého února proběhla v Českém Těšíně prestižní soutěž pro mladé znalce vína Těšínská karafa 2017. Jedenáctý ročník tohoto sommelierského juniorského klání se konal s odbornou garancí Libora Nazarčuka, vicepresidenta Asociace sommelierů ČR. celý text

ostatní | 7. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Navázání společenství

Již několik let se „Přímka“ každoročně zaměřuje na aktivní spolupráci se základními školami. Začátkem letošního školního roku se jí však podařilo rozšířit svoji aktivitu druhým směrem, a to navázáním spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně. Jako jediná znojemská střední škola se zapojila do projektu Společenství praxe. A slova „společenství“ či „spolupráce“ jsou synonyma pro činnost této střední školy. I přesto, že se jedná o soukromý subjekt, nebrání se škola ani její zaměstnanci svému osobnímu a profesnímu rozvoji. celý text

ostatní | 6. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Hledáme posily do našeho týmu!

V rámci náborové akce nás dne 1. 2. 2017 navštívila Bc. Kolářová, personalistka Policie České republiky. Měla pro nás připravenu prezentaci o průběhu přijímacího řízení k PČR, v níž nám představila práci policie jako takovou a vysvětlila nám, že policisté nejsou jen ti uniformovaní, které běžně můžeme potkat. Toto zaměstnání vykonává dokonce téměř 500 žen. celý text

ostatní | 1. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Díky projektu StudentStyle sbíraly kadeřnice ze znojemské Přímky zkušenosti přímo v praxi

V termínu od 23. do 29. ledna 2017 se několik studentek oboru Vlasová kosmetika ze střední odborné školy na Přímětické ve Znojmě zúčastnilo projektu StudentStyle. Jedná se o každoroční soutěž pro žáky odborných učilišť, kterou pořádá nejhustější síť kadeřnických salónů v Česku Kadeřnictví 100 CZK. celý text

ostatní | 29. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Beseda s Patrikem Kotrbou

Do střední školy na Přímětické ulici ve Znojmě zavítal 27. ledna 2017 cestovatel Patrik Kotrba. Uspořádal zde přednášku pro studenty prvního a třetího ročníku oboru Cestovní ruch. Téma besedy bylo skutečně zajímavé – „Cesta do Santiaga de Compostela“. celý text

ostatní | 27. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Hmyz na talíři

V rámci festivalu Cesty světem proběhla v pátek 27. ledna 2017 ve znojemské střední škole na Přímětické skutečně originální beseda. Lektor David Švejnoha zde totiž prezentoval hmyz jako kulinářskou surovinu. celý text

ostatní | 27. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Gogolův Revizor maturanty nadchnul

Studenti znojemské střední školy na Přímětické navštívili 24. ledna 2017 divadelní představení významného ruského dramatika N. V. Gogola Revizor. Toto dílo mají zařazeno v seznamu literatury k maturitní zkoušce. Řada z nich tedy předpokládala, že se bude jednat o další „klasický kus“. Jejich představy o klasicky nudném díle byly ale velice rychle rozptýleny. celý text

ostatní | 24. 1. 2017 | Autor: Správce Webu

Do Německa na zkušenou

Němčina není u středoškoláků zrovna nejoblíbenější jazyk. A zrovna tak je tomu u nás, na Přímce. Většina z nich se však právě s ní setkává velmi často. Sousedíme s Rakouskem a do Německa to také nemáme dvakrát daleko. A co si budeme povídat: „Finanční ohodnocení práce je nesrovnatelné.“ celý text

ostatní | 23. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Barmanem za pár dní

Lákavá představa baru plného těch nejvybranějších alkoholických i nealkoholických pochoutek ze kterých vám usměvavá barmanka či barman namíchá nápoj, který se bude linout do žaludku a vytvoří úsměv na tváři, mohla být motivací pro desítky studentů z Přímky, kteří se rozhodli, že během pěti dní pod vedením zkušeného barmana okusí, jaké je to být barmanem. A že to není jednoduché? Tomu věřte! celý text

ostatní | 20. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

GO a REGIONTOUR 2017

Každoročně se na Brněnském výstavišti koná Mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO a REGIONTOUR. Letošní ročník probíhal ve dnech 19. – 22. ledna 2017. celý text

ostatní | 20. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Erika z Přímky si načepovala zlato

Už podeváté se sešli v polovině ledna v královském městě Žatci znalci a milovníci pěnivého moku na odborné soutěži Žatecký CUP 2017. Mezi přítomnými nechyběli ani studenti ze znojemské Přímky. Do soutěžního klání se tentokrát pustili s „mužsko-ženskou posádkou“ a sázka na šikovnost Eriky Juránkové a Vladimíra Doležala se vyplatila. V Čechách dokázali, že ve vinařském Znojmě umíme nabídnout nejen skvělé víno, ale že tu budoucí barmani a baristi umí čepovat také pivo a mnoho o něm ví. celý text

ostatní | 18. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Jazyková soutěž svazových škol

V letošním školním roce probíhá již sedmý ročník Jazykové soutěže škol Svazu českých a moravských spotřebních družstev, tentokrát na téma „Návrat do minulosti“. Do soutěže se zapojila také střední škola na Přímětické ve Znojmě. Školní kolo se uskutečnilo ve středu 11. ledna 2017 a zúčastnilo se ho šest soutěžních dvojic ve dvou kategoriích. Tematika vystoupení byla rozmanitá, společně jsme se ocitli v různých časových obdobích. celý text

ostatní | 11. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
první
ze 5
poslední