Obsah

Školní parlament

Školní parlament vznikl na naší škole koncem roku 2003. Jsou v něm zapojeni žáci a studenti jednotlivých tříd – vždy po dvou zástupcích za třídu a obor.

Žáci mají vypracován jednací a volební řád, program svých akcí a projednávají různé aktuální podněty a připomínky ze svých vlastních řad. Pokračují v akci „Adopce dítěte na dálku“, zapojují se do různých soutěží a charitativních akcí (Světluška, Bílá pastelka…)

Všichni se těší na Majáles, jehož se tradičně zúčastňujeme. Zástupci školního parlamentu se pravidelně zúčastňují schůzek. Spolupracují s koordinátorkou Mgr. Janou Kamarádovou, která pomáhá studentům s řešením různých problémů. Spolupráce školního parlamentu se všemi pedagogy a vedením školy je velmi vstřícná.

 

 

ČINNOST ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2011 – 2012:

Ve školním roce 2011 – 2012 se školní parlament podílel na několika činnostech. Stěžejní podíl měl na přípravě a realizaci studentské slavnosti Majáles. Mezi další, ne méně, důležité úlohy řadíme realizaci charitativních sbírek, jako jsou Světluška, Červená stužka, Píšťalka, Sluníčkový den, Květinový den, Projekt Šance, Fond Sidus. Školní parlament ale nezaměřil svou pozornost pouze na handicapované děti nebo sociálně znevýhodněné spoluobčany. Ve spolupráci se školním pěveckým sborem bylo uskutečněno několik přátelských posezení s obyvateli Domova pro seniory Šanov a z Domova pro seniory Znojmo.

 

Mgr. Libor Hanzal – ředitel
Mgr. Jana Kamarádová – koordinátorka
Petra Divišová- předsedkyně školního parlamentu