Obsah

NÁSTAVBOVÉ DÁLKOVÉ STUDIUM 64-41-L/51 Podnikání dálkové

Základní údaje:

  • rámcový vzdělávací program – 64-41-L/51 Podnikání

  • délka a forma vzdělání – tři roky, dálková forma vzdělávání

  • podmínky přijetí – výuční list, přijímací zkouška

  • ukončení vzdělání – maturitní zkouška

  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Popis oboru:

Absolvent oboru Podnikání se uplatní v profesích zaměřených na výkon ekonomických, provozně-ekonomických, obchodních a administrativních činností zejména při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

 

Žáci platí školné.

 

Učební plány všech oborů najdete zde.