Obsah

Školní vzdělávací program 63-41-M/01 GRAFICKÝ DESIGN A PODNIKÁNÍ

grafika

Základní údaje:

  • rámcový vzdělávací program – 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

  • délka a forma vzdělání – čtyři roky, denní forma vzdělávání

  • podmínky přijetí – přijímací zkouška

  • ukončení vzdělání – maturitní zkouška

  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou

Popis oboru:

Absolvent oboru se uplatní v oblasti designu a marketingu při tvorbě grafických produktů, multimediálních prezentací v reklamních a mediálních  agenturách, grafických a DTP studiích, v PR odděleních firem či polygrafii, ve vydavatelstvích jako editoři, webdesigneři, výtvarní redaktoři, art grafici nebo v ekonomických profesích zaměřených na obchodní nebo podnikatelské aktivity v soukromých firmách, bankovních či pojišťovacích službách nebo ve státní správě jako administrativní pracovníci, účetní či personalisté.

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách

 

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 50,- Kč.
Žáci platí školné.

 

Učební plány všech oborů najdete zde.