Obsah

Školní vzdělávací program 65-42-M/01 HOTELOVÝ MANAGEMENT

HM

Základní údaje:

  • rámcový vzdělávací program – 65-42-M/01 Hotelnictví

  • délka a forma vzdělání – čtyři roky, denní forma vzdělávání

  • podmínky přijetí – přijímací zkouška

  • ukončení vzdělání – maturitní zkouška

  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Popis oboru:

Obor Hotelový management propojuje několik odvětví – hotelový provoz, gastronomii, ekonomiku, management, marketing a cizí jazyky. Absolventi se uplatní ve středním managementu na úseku Food & Beverage, na úseku Front office v Housekeeping nebo v oddělení Public relations. Dále se mohou uplatnit v nižším managementu jako vedoucí provozu např. jako chef de cuisine, maitre ď hotel, bell-captain. Absolvent oboru organizuje eventové a gastronomické akce.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

 

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 50,- Kč.
Žáci platí školné.

 

Učební plány všech oborů najdete zde.

HM

HM