Obsah

Školní vzdělávací program 23-68-H/01 AUTOMECHANIK

Automechanik

Základní údaje:

  • délka a forma vzdělání – tři roky, denní forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – splnění povinné školní docházky
  • způsob ukončení – závěrečná zkouška
  • poskytované vzdělání – střední vzdělání s výučním listem

 

Popis oboru:

Absolvent učebního oboru Automechanik je kvalifikovaný pracovník, který ovládá činnosti při opravách, údržbě a diagnostice motorových vozidel. Vzdělání v oboru umožní absolventovi uplatnit se ve firmách poskytujících opravy osobních i nákladních automobilů a jednostopých motorových vozidel. Během studia žák získá řidičské oprávnění skupiny B a C, může tedy uplatnit své schopnosti jako řidič užitkových a nákladních automobilů.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích, a tak získat střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

Odborný výcvik probíhá v Učňovském středisku Psota, s.r.o.
 

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 50,- Kč.
Žáci neplatí školné.

Učební plány všech oborů najdete zde.

 

psota