Obsah

Školní vzdělávací program 66-51-H/01 PRODAVAČ

pr

Základní údaje:

  • rámcový vzdělávací program – 66-51-H/01 Prodavač

  • délka a forma vzdělání – tři roky/ denní forma vzdělávání

  • podmínky přijetí – splnění povinné školní docházky

  • ukončení vzdělání – závěrečná zkouška

  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s výučním listem

 

Popis oboru:

Absolvent programu Prodavač se uplatní při výkonu povolání prodavače nebo ve funkci pracovníka pokladny v obchodech, ve středně velkých nebo velkých obchodních provozovnách. Absolvent připraví zboží k prodeji, vystaví zboží, ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu. Poskytne služby související s prodejem zboží rozmanitého sortimentu – předvedení zboží zákazníkovi doplní odborným výkladem, vystaví doklady spojené s prodejem, vyřídí reklamaci zákazníka. Absolvent obsluhuje různé pokladní systémy, provádí hotovostní i bezhotovostní platby v české i jiné měně. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých obchodních firmách a živnostech.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích, a tak získat střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 50,- Kč.
Žáci tohoto oboru neplatí školné. Po celou dobu je studium zdarma.

 

Učební plány všech oborů najdete zde.