Obsah

Přijímací řízení

 

Kritéria 1. kola přijímacího řízení na školní rok 2023-2024

2023-2024_zkrácené studium - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo 

2023-2024_obory s výučním listem - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo 

2023-2024_obory s maturitní zkouškou - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

Přijímání cizinců podle zákona Lex Ukrajina 

Témata rozhovoru z jazyka českého pro uchazeče z Ukrajiny 

 

Čeká vás letos Jednotná přijímací zkouška na střední školu?
Jste zklamaní, že si v letošním roce u nás nevyzkoušíte Jednotnou přijímací zkoušku nanečisto?
Nevadí!
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si z pohodlí domova ZDARMA
Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021 (cermat.cz).

Na této stránce najdete testy k procvičování.

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024

 

2023-2024_zkrácené studium - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo 

2023-2024_obory s výučním listem - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo 

2023-2024_obory s maturitní zkouškou - Kritéria přijímacího řízení - 1. kolo

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Prosím, zastavte se ve dnech 2. 5. - 4. 5. 2023 do kanceláře školy pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Přijatí uchazeči, mají 10 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

 

 

 

 

 

 

Stránka

  • 1