Obsah

Další vzdělávání

V rámci vzdělávání dospělých se škola přizpůsobuje aktuálním požadavkům trhu práce a zejména poptávce ze strany uchazečů.

Vzhledem k současným trendům vzdělávání dospělých připravujeme a realizujeme kurzy a vzdělávací programy z oblasti gastronomie, cizích jazyků, práce s informačními technologiemi aj.

Zkušení školitelé a lektoři z řad zaměstnanců školy jsou zárukou úspěšné realizace dalšího vzdělávání. Pracujeme se všemi věkovými skupinami. Připravujeme zájemce v malých pracovních skupinách (cca do 10 osob), a to i v odpoledních hodinách, o víkendech nebo o prázdninách.

 

 Kontaktní osoby pro zájemce o další vzdělávání:
 ředitel školy: Mgr. Libor Hanzal  (tel.: 602 541 973, e-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz)
 koordinátorka vzdělávání dospělých: Mgr. Lucie Pláňková  (tel.:724 536 514, e-mail: plankova.lucie@sousoszn.cz)