Obsah

Profesní kvalifikace

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb. zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí.

Zákon č. 179/2006 Sb. dělí jednotlivá povolání na tzv. profesní kvalifikace, čímž specifikuje jednotlivá povolání, která jsou samostatně uplatnitelná na trhu práce.

Např.: povolání kuchař-číšník lze rozdělit do několika profesních kvalifikací. V případě získání všech profesních kvalifikací získá absolvent výuční list v oboru Kuchař-číšník.

 

65-51-H/01 Kuchař-číšník:

  • 65-008-H        Složitá obsluha hostů
  • 65-004-H        Příprava minutek
  • 65-002-H        Příprava pokrmů studené kuchyně
  • 65-001-H        Příprava teplých pokrmů

 

SOU a SOŠ SMČSD, Znojmo, s. r. o. je autorizovanou osobou pro udělování profesních kvalifikací z oblasti gastronomie:

 

Důležité odkazy: