Obsah

Škola udržitelného rozvoje

Mezi aktivitami SOU a SOŠ Přímětická zaujímá významné místo ekologická výchova. Není sice začleněna mezi povinné předměty studijních a učebních oborů, ale škola v rámci tzv. environmentálního vzdělávání organizuje různé projekty a akce. Jedná se o soutěže, jednodenní akce připomínající mezinárodní dny s ekologickou tematikou, např. Den stromů, semináře pro vyučující a v neposlední řadě dnes již pro většinu škol samozřejmé třídění odpadu.

O tom, že se naše škola SOU a SOŠ, Přímětická, Znojmo zajímá o ochranu životního prostředí, svědčí i udělené ocenění, které nese název „Škola udržitelného rozvoje“.

Poprvé toto ocenění škola získala v roce 2006. Dne 25. ledna 2010, byl titul předán na valné hromadě Klubu ekologické výchovy (dále jen KEV) na MŠMT v Praze. Mezi hosty KEV, kteří se předání certifikátů zúčastnili, byli také zástupci z UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu), z katedry školského managementu Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty, Praha a z centra odborného školství.

Škola udržitelného rozvoje

Diplom byl předán předsedkyní KEV RNDr. Danuší Kvasničkovou, Doc. CSc., nositelkou řady vyznamenání za ochranu životního prostředí. Dalšími členy komise KEV byli zástupci z ministerstva životního prostředí, školství, zahraničí a z podnikatelské sféry – firmy Shell.

Získání titulu předcházelo splnění daných kritérií pro tzv. udržitelný rozvoj, mezi která patřily např.: zařazení environmentální výchovy (ekologické výchovy) do různých předmětů, účast na různých ekologických projektech apod.

Titul byl udělen na léta 2010-2012.

Škola udržitelného rozvoje

Mgr. Ilona Šablaturová
(koordinátorka pro environmentální výchovu)