Obsah

Organizace školního roku 2022/2023

 

25.8.- 31.8.2022

přípravný týden všech zaměstnanců školy

26.8. – 8.9.2022

odborná praxe třídy KO4.A

25.8.- 31.8.2022

opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

25.8.2022

zahajovací porada zaměstnanců školy ( 7.30 hod.)

31.8.2022

odevzdání opravených tematických plánů, uložení na server „U“ – Učitel

31.8.2022

porada zaměstnanců školy (11.00 hod.) 

1.9.2022 - 31.1.2023

doba trvání 1. pololetí školního roku 2022/2023

1.9.- 5.9.2022

didaktické testy společné části MZ – opravný a náhradní termín (spádová škola)

2.9.a 5.9.2022

Adaptační kurz pro žáky 1.ročníku

2.9.– 15.9.2022

odborná praxe třídy HT3.A, SČ3.A

1.9.2022

profilová zkouška MZ třídy  HT4.A – obhajoba MZ - náhradní a opravný termín

9.9.2022

profilová zkouška MZ třídy PO5, KO4.A, SČ4.A – praktická zkouška - náhradní a opravný termín

7.9.2022

profilová zkouška MZ třídy PS4.A, PO5, PO3.D, KO4.A, SČ4.A – písemná práce z JČ - náhradní a opravný termín

8.9.2022

profilová zkouška MZ třídy PS4.A, PO5, KO4.A, SČ4.A – písemná práce z CJ  - náhradní a opravný termín

12.9.2022

ústní zkoušky profilové části MZ třídy PS4.A – náhradní a opravný termín

13.9.2022

ústní zkoušky profilové části MZ třídy PO5, PO3.D– náhradní a opravný termín

14.9.2022

ústní zkoušky profilové části MZ třídy CR4.A, KO4.A – náhradní a opravný termín

15.9. - 16.9.2022

ústní zkoušky profilové části MZ třídy SČ4.A – náhradní a opravný termín

 

 

9.9.2022

odevzdání opravených seznamů žáků u ZŘTV (1x), založení seznamů do TK

9.9.2022

odevzdání vyplněných studijních průkazů a žákovských knížek s fotografiemi k podpisu řediteli školy

9.9.2022

založení katalogových listů

19.9.2022

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ – písemná

20.9.- 22.9.2022

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ – praktická (7.00)

22.9. – 23.9.2022

ZZ v náhradním termínu, opravné ZZ – ústní (8.00)

28.9.2022

Den české státnosti (ST)

4.10.2022

Aktiv výchovných poradců

11.10.2022

Den otevřených dveří – Miroslav (ÚT)

20.10.2022

Carraro Barista Přímka Cup 2022 (ČT - 9.30 – 16.00)

28.10.2022

Den vzniku samostatného československého státu (PÁ)

26.10.- 28.10.2022

podzimní prázdniny

4.11.2022

Prezentace oborů SŠ – SOŠ a SOU Dvořákova, Znojmo (8.00 – 17.00)

1.11.2022

pedagogická rada – čtvrtletní hodnocení (13.00 hod.)

1.11.2022

třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 hod.)

3.11.2022

třídní schůzky – 1. ročník (15.00 hod.)

17.11.2022

Den boje za svobodu a demokracii (ČT)

16.11.2022

Řemeslo má budoucnost (ST - 8.00 – 13.00 hod.)

25.11.2022

termín odevzdání přihlášek k MZ ŘŠ (jaro 2023)

15.12. 2022

Vánoční výstava (ČT - 8.00 – 16.00 hod.)

1.12. – 14.12.2022

odborná praxe třídy SČ4.A

16.12. – 22.12.2022

odborná praxe třídy SČ2.A

 

 

23.12.2022 –2.1.2023

vánoční prázdniny (vyučování začíná v ÚT 3.1.2023 – lichý týden)

11.1.2023

Den otevřených dveří (ST - 14.00 – 17.00 hod.)

23.1.2023

termín uzavření klasifikace ve třídách všech tříd SOU, SOŠ a SAUO (do 14.00 hod.)

25.1.2023

pedagogická rada – pololetní klasifikační porada všech tříd SOU, SOŠ a SAUO (14.00 hod.)

27.1.2023

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů sudého týdne

31.1.2023

vydávání vysvědčení žákům tříd všech učebních oborů lichého týdne a ostatním žákům oborů SOŠ a SAUO+ POD,   

1.2.- 30.6.2023

doba trvání 2. pololetí školního roku 2022/2023

3.2.2023

pololetní prázdniny

 

 

9.2.2023

přijímací zkoušky nanečisto (ČT - 14.00- 17.00 hod.)

13.3.-19.3.2023

jarní prázdniny

16.2.2023

odevzdání témat k MZ řediteli školy

1.3.2023

termín odevzdání přihlášek ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení pro ŠR 2023/2024

28.3. 2023

pedagogická rada – třičtvrtletní hodnocení (12.00 hod.)

28.3. 2023

třídní schůzky – 2. – 4. ročník (15.00 hod.)

30.3. 2023

třídní schůzky – 1. ročník (15.00 hod.)

31.3. 2023

termín odevzdání seznamů lit. děl k MZ ŘŠ (jaro 2023)

5.4.2023

ŠARM 2023 (ST - 9.00- 14.00 hod.)

6.4.- 10.4.2023

velikonoční prázdniny

13. 4. 2023

Jednotná přijímací zkouška (JČ, M) – 1. řádný termín

14. 4. 2023

Jednotná přijímací zkouška (JČ, M) – 2. řádný termín

1.4. – 15.5.2023

profilová část MZ konaná formou písemné a praktické ZK

2.5. – 15.5.2023

didaktické testy společné části MZ

24.4.2023

odevzdání témat k ZZ řediteli školy

1.5.2023

Svátek práce (PO)

2.5. – 10.6.2023

termíny konání společné a profilové části MZ – jaro 2023

2.5. – 15.5.2023

dílčí zkoušky společné části MZ – DT – jaro 2023

24.4.2023

termín uzavření klasifikace v MZ třídách CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, PO5,VK5, PO3.D (do 12.00 hod.)

27.4.2023

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada MZ tříd CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, PO5, VK5, PO3.D (13.00 hod.)

28.4.2023

volno k přípravě na vykonání MZ – CR4.A, HT4.A, KO4.A, KO2.Z, PS4.A, SČ4.A, PO5,VK5, PO3.D

8.5.2023

Den vítězství (PO)

 

 

10. 5. 2023

Jednotná přijímací zkouška (JČ, M) – 1. náhradní termín

11. 5. 2023

Jednotná přijímací zkouška (JČ, M) – 2. náhradní termín

16.5. – 10.6.2023  

dílčí zkoušky profilové části MZ konané formou ústní zkoušky

15.5. – 26.5.2023

odborná praxe tříd PS2.A, PS3.A

17.5. – 30.5.2023

odborná praxe třídy HT2.A

25.5.2023

termín uzavření klasifikace ve třídách 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, KA1.Z, PR1.Z, TR1.Z + CR2.A

29.5.2023

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd

3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, KA1.Z, PR1.Z, TR1.Z + CR2.A

31.5.2023

vydávání vysvědčení za 2. pol. šk. r. 2022/2023 – třídy

3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, KA1.Z, PR1.Z,  TR1.Z

1.6.2023

písemná část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, KA1.Z, PR1.Z,TR1.Z

2.6. –15.6.2023

praktická část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, KA1.Z, PR1.Z, TR1.Z

19.6. – 23.6.2023

ústní část závěrečných zkoušek tříd 3. ročníku všech učebních oborů + KČ1Z, KA1.Z, PR1.Z, TR1.Z

1.6. – 30.6.2023

odborná praxe třídy CR2.A

12.6.2023

ročníková zkouška CR3.A

20.6.2023

ročníková zkouška HT2.A

16.6. – 29.6.2023

odborná praxe třídy KO3.A, PO4, SČ2.A

15.6.2023

termín uzavření klasifikace ve třídách KO3.A, SČ2.A,  PO4

9.6. – 15.6.2023

odborná praxe třídy SČ3.A

22.6.2023

termín uzavření klasifikace ve třídách 1. a 2. ročníku SOU +1. -3. ročníku SOŠ + PO1.D, PO2.D, KO1.Z (do 12.00 hod.)

26.6.2023

pedagogická rada – závěrečná klasifikační porada tříd      1. a 2. ročníku SOU a 1.- 3. ročníku SOŠ (12.00 hod.)

30.6.2023

vydávání vysvědčení žákům ve třídách 1. a 2. ročníku SOU a 1.- 3. ročníku SOŠ

12.6. – 23.6.2023

termín odevzdání přihlášek k MZ ŘŠ (podzim 2023)

23.6.2023

termín odevzdání seznamů lit. děl k MZ ŘŠ (podzim 2023)

1.7.-31.8. 2023

hlavní prázdniny(vyučování 2023/2024 začne 4.9.2023)

26.8. – 8.9.2023

odborná praxe třídy KO3.A (2023/2024 KO4.A)