Obsah

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – JARNÍ TERMÍN ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 

Třída

Písemná část ZZ

Praktická část ZZ

 

Pracoviště

Studijní volno

Ústní část ZZ

Učebna/příprava

k ústní ZZ

KA1.Z

1. 6. 2023

2.6. – 9.6.2023

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o.

12.6. – 15.6.2023

16.6.2023

502a/512

TR3.A

1. 6. 2023

2.6. – 12.6.2023

PP Znojmo – Dřevotvar

13.6. – 16.6.2023

19.6.2023

502a/512

PR3.A

1. 6. 2023

2.6. – 13.6.2023

SD Jednota M. Krumlov

14.6. – 19.6.2023

20.6.2023

502a/512

PR1.Z

1. 6. 2023

2.6. – 13.6.2023

SD Jednota M. Krumlov

14.6. – 19.6.2023

20.6.2023

502a/512

A3.A

1. 6. 2023

2.6. – 14.6.2023

US Psota, s.r.o., PP Znojmo

15.6. – 20.6.2023

21.6.2023

502a/512

KČ3.A

1. 6. 2023

2.6. – 15.6.2023

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o.

SD Jednota M.Krumlov

16.6. – 21.6.2023

22.6.2023

502a/512

KČ3.B

1. 6. 2023

2.6. – 16.6.2023

19.6. – 22.6.2023

23.6.2023

502a/512

KČ1.Z

1. 6. 2023

2.6. – 12.6.2023

19.6. – 22.6.2023

23.6.2023

502a/512

 

 

Automechanik

Písemná ZZ – zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod.- 14.00 hod. (7 hod./1 den) 

Ústní ZZ – zahájení v 7.00 hod.- 15.00 hod. (15 min. /žák)

 

Truhlář

Písemná ZZ – zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ – zahájení v 7.00 hod. – 14.00 hod.

(7 hod./1den)x 3 dny)

Ústní ZZ – zahájení v 7.00 hod. – 15.00 hod.(15 min./žák)

 

Kadeřník

Písemná ZZ – zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ – zahájení v 7.00 hod. – 17.00 hod. (6 hod./1den)

Ústní ZZ – zahájení v 7.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

Prodavač

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 12.00 hod. (5-7 hod./1den)

Ústní ZZ – zahájení v 8.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

 

Kuchař-číšník

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 13.00 hod. (6 hod./1den)x 3 dny)

Ústní ZZ – zahájení v 7.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

 

                

   

Ve Znojmě 15. 11.  2022                                                                                           Schválil: Mgr. Libor Hanzal

 

 

JAK ŠKOLSKÝ ZÁKON UPRAVUJE ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU UČŇŮ

ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU UPRAVUJE ŠKOLSKÝ ZÁKON V NÁSLEDUJÍCÍCH PARAGRAFECH:

Závěrečná zkouška: § 74, § 75 a § 76

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky: § 82

Společná ustanovení: § 183c

Závěrečná zkouška § 74

 

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na sekretariát školy. 

K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku.

 

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA- Kvalita pro učňovské školství

NZZ2

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. Naše škola se do projektu zapojila mnohem džíve.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Všechny učební obory na SOU a SOŠ, SČMSD Přímětická  vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ2 – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující.Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace.Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků. ORGANIZACE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYZadávání závěrečné zkoušky probíhají v souladu s platnou legislativou (Vyhláška č. 36/2014 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Písemná zkouška Pro písemnou zkoušku se vygeneruje z jednotného zadání pro každého žáka jedno zadání. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Praktická zkouškaPro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje.

Ústní zkouškaPro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkouškyHodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Status studenta - do kdy jste studenty po zkoušce?

 

 

 

Šablona SOP - KČ Staženo: 172x | 08.02.2023

zadání SOP 2023 KA Staženo: 76x | 16.01.2023

zadání SOP 2023 KČ Staženo: 125x | 16.01.2023

Hodnocení písemné SOP KČ Staženo: 121x | 13.05.2022

Přihláška k závěrečné zkoušce-VZOR Staženo: 251x | 01.02.2021

šablona Kadeřník SOP Staženo: 4,390x | 22.01.2019

Stránka

  • 1