Obsah

Ukončené projekty

Zahraniční spolupráce

 

Fond budoucnosti

Ukončené projekty

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž

2018-06 Projekt MOV vstupuje do druhého roku

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů středního odborného školství na trhu práce, vstupuje do druhého roku svého působení. Projekt je realizován v letech 2017‒2020.

#

Doučování Přímka 2022

1.9.2022 – 31.12.2022

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám

KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo je v projektu KaPoDaV lokální leader pro region Znojemsko, v době trvání projektu vznikne síť spolupracujících škol, kterým bude poskytovat SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo metodickou podporu v rozvoji podnikavosti, iniciativy a kreativity žáků

#

PAKT – projekt na podporu uplatnitelnosti absolventů

Projekt „Partnerství Jihomoravského paktu zaměstnanosti pro podporu pracovního uplatnění mladých dospělých“

Pospolu

Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

#

Prevence digitální propasti

1.1.2022 – 31.12.2022

PROJEKT OP VK (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Zvýšení vzdělanostní úrovně a kompetencí pedagogů SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o

#

UNIV 2 KRAJE

UNIV 2 KRAJE

#

UNIV 3 - podpora procesů uznávání

UNIV 3 - podpora procesů uznávání

Výchova k podnikavosti prostřednictvím studentských minipodniků

Výchova k podnikavosti prostřednictvím studentských minipodniků