Obsah

Beseda o poskytování sociálních služeb

Typ: ostatní
Beseda o poskytování sociálních služeb Oblastní charita Znojmo

Dne 13. května 2015 jsme se zúčastnili v rámci Týdne rodiny, Besedy o poskytování sociálních a zdravotních služeb poskytovaných oblastní charitou Znojmo v Jihomoravském kraji, zejména v okrese Znojmo. Oblastní charita Znojmo je jednou z deseti oblastních charit Diecézní charity Brno. Vedoucí charitní pečovatelské služby Bc. Jaroslava Valová, Dis, nás seznámila s různými druhy sociálních služeb, s rozsahem práce jednotlivých pracovníků, s druhem pomoci, kterou poskytují jednotlivé místní služby. Překvapilo nás, jaké množství organizací pod záštitou charity pomáhá lidem v našem městě.

Jsou to:

 • Charitní ošetřovatelská služba
 • Charitní pečovatelská služba
 • Rodinný asistent
 • Dílna sv. Kláry
 • Denní stacionář sv. Damiána
 • Domov pro matky a otce v tísni
 • Osobní asistence
 • Organizace MAGDALA – pomoc obětem obchodování s lidmi
 • Organizace TEREZA – pomoc obětem domácího násilí
 • Klub COOLNA
 • Centrum poradenství a pomoci
 • Sociální rehabilitace – ateliér SAMUEL
 • Pomoc Ukrajině

Velká část služeb je poskytována jako terénní služba. Pracovníci dojíždějí i do vzdálených míst našeho okresu, aby pomohli lidem, kteří potřebují pomoc.

Mluvili jsme také o zákoně č. 108/2006 sb., Zákon o sociálních službách, který se dočká v roce 2016 malých úprav a v roce 2017 na všechny sociální pracovníky čeká jeho nové prostudování, jelikož jsou již připraveny změny celého Zákona o sociálních službách.

Nahlédli jsme také do registru sociálních služeb, kde jsou registrovány veškeré sociální služby. Upřesnili jsme si také, co vlastně náš obor Sociální činnost obnáší a jaké možnosti máme ve výběru budoucího povolání.

Beseda nám přinesla mnoho nových poznatků. Netušili jsme, že některé služby naše město vůbec poskytuje. Nemile nás překvapily chystané změny zákona, který je pro nás důležitý. Změny, i když malé, nás zasáhnou krátce před maturitou. Beseda nám také přiblížila charitativní programy pro pomoc lidem zasažených válkou na Ukrajině a způsoby financování služeb za pomocí dárců a sponzorů. Bude-li chtít, můžete i vy všichni přispět nemalou finanční částkou anebo věcným darem.

Sociální činnost 3. ročník


Vytvořeno: 13. 5. 2015
Poslední aktualizace: 23. 8. 2017 20:28
Autor: Správce Webu