Obsah

Školní vzdělávací program 33-56-H/01 TRUHLÁŘ

Truhlář

Základní údaje:

  • rámcový vzdělávací program – 33-56-H/01 Truhlář

  • délka a forma vzdělání – tři roky, denní forma vzdělávání

  • podmínky přijetí – splnění povinné školní docházky

  • ukončení vzdělání – závěrečná zkouška

  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s výučním listem

 

Popis oboru:

Absolvent učebního oboru Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným i všeobecným vzděláním, je připraven pro výkon povolání ve velkých, středně velkých a malých firmách i živnostech v pozici zaměstnance či podnikatele. Absolvent ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení, stavebně-truhlářských výrobků. Ovládá pracovní činnosti, jakými jsou montáže výrobků a osazování výrobků v objektech.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích, a tak získat střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 50,- Kč.
Žáci neplatí školné.

Učební plány všech oborů najdete zde.