Obsah

PŘEHLED METODIKŮ,  KOORDINÁTORŮ  A SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

OBLAST  PREVENCE

Název oblasti

Koordinátor/metodik

Školní metodik prevence + záškoláctví (ŠMP)

Pláňková Lucie, Mgr.

Výchovný poradce (VP)

Karpíšková Ludmila, Mgr.

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

Pláňková Lucie, Mgr.

Environmentální výchova (EVVO)

Šablaturová Ilona, Mgr.

Informační  technologie (ICT)

Řeřuchová Markéta, Ing.

Mimořádné události (MU)

Kubíček Libor, Mgr.

Sociálně znevýhodnění žáci (SZŽ)

Kamarádová Jana, Mgr.

Nadaní žáci  (NŽ)

Kamarádová Jana, Mgr.

Žáci s poruchami učení (SPU)

Kamarádová Jana, Mgr.

Žáci se zdravotním handicapem (ŽZH)

Kamarádová Jana, Mgr.

Školní parlament (ŠP)

Matyščáková Barbora

 

 

GRAMOTNOSTI , VÝCHOVY

Název oblasti

Koordinátor

Čtenářská gramotnost

Karpíšková Ludmila, Mgr.

Cizojazyčná gramotnost

Nedvědová Veronika, Mgr.

Společenskovědní gramotnost

Keremidský Marian, Mgr.

Sociální gramotnost (etická výchova)

Keremidský Marian, Mgr.  

Matematická gramotnost

Dobrovolný Tomáš, Mgr.

Finanční gramotnost

Kamarádová Jana, Ing.

Přírodovědná gramotnost

Outratová Čeloudová Monika, Mgr.

Informační gramotnost

Řeřuchová Markéta, Ing.

 

 

SPRÁVCI   A   POVĚŘENÉ OSOBY

Název oblasti

Správce

Správce počítačové sítě (SPS)

Karas Adam

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Brzkovský Milan, Ing.

Požární ochrana (PO)

Brzkovský Milan, Ing.

Školní knihovna

Chaloupková Kateřina, Mgr.

Školní bar

Doubková Zdeňka

Školní bufet

Zemánková Eva

Středoškolská odborná činnost

Nedvědová Veronika, Mgr.

 

PŘEHLED VEDOUCÍCH PŘEDMĚTOVÝCH A METODICKÝCH KOMISÍ

 

METODICKÉ KOMISE

Kód oboru a název MK– podle ŠVP

Vedoucí MK

23 – 68 – H/01 Automechanik

Doležal Karel, Ing.

33 – 56 – H/01 Truhlář     

Dvořák Pavel

65 – 51 – H/01 Kuchař – číšník       

Kselíková Markéta, Mgr.

66 – 51 – H/01 Prodavač

Pykalová Květoslava, Mgr.

69 – 51 – H/01 Kadeřník

Soukupová Alena, Bc.

 

63 – 41 – M/01 Podnikání, obchod a služby

Bartesová Jana, Ing.

65 – 42 – M/01 Hotelnictví a turismus

Balíková Renata, Ing.

65 – 42 – M/02 Cestovní ruch

Pláňková Lucie, Mgr.

69 – 41 – L/01  Kosmetické služby

Fišerová Jitka, Bc.

75 – 41 – M/01 Sociální činnost

Sabová Marcela, Mgr.

 

64 – 41 – L/51 Podnikání – denní, dálkové

Višňanský Jiří, Ing.

64 – 41 – L/51 Vlasová kosmetika

Višňanský Jiří, Ing.

 

 

PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Název PK

Vedoucí PK

Český jazyk a literatura

Karpíšková Ludmila, Mgr.

Cizí jazyky

Nedvědová Veronika, Mgr.

Přírodní vědy (M,F,Ch, Bi, Ek)

Outratová Čeloudová Monika, Mgr.

Informatika

Řeřuchová Markéta, Ing.

Společenskovědní předměty

Keremidský Marian, Mgr.

Tělesná výchova

Kubíček Libor, Mgr.