Obsah

Soutěž v první pomoci

Typ: ostatní
Soutěž v první pomoci Dne 17. 6. 2015 se ve škole SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo poprvé konala Soutěž v první pomoci. Během cvičení si žákyně SČ1A vyzkoušely a prověřily své vědomosti a dovednosti, které při probírání tematického celku První pomoc získaly. Po zdolání teoretického testu poskytovaly žákyně v modelových situacích ,,zraněným“ první pomoc. Simulovanou situací byla autonehoda, při které došlo ke zranění 3 lidí. U raněných se objevilo bezvědomí, tepenné krvácení dolní končetiny, otevřená zlomenina předloktí a otevřené poranění hrudníku. Úkolem soutěžících bylo správné zareagování, poskytnutí první pomoci a přivolání RZP.

Jednotlivé situace byly uspořádány na školním hřišti do 3 stanovišť. Správnost ošetření hodnotili 4 porotci.

Na prvním místě se umístilo družstvo ve složení: Vanessa Félisová, Hana Hyklová, Žaneta Láníková a Monika Šeregélyová.

Každá ze zúčastněných obdržela potvrzení o absolvování Soutěže v první pomoci, výherní družstvo také diplom. Všechny záchranářky si odnesly resuscitační roušku do peněženky a oplatek jako prevenci vzniku hypoglykemických příznaků.

Doufáme, že se Soutěž v první pomoci stane na naší škole tradicí a každoročně si mezi sebou své vědomosti a dovednosti změří žáci různých oborů, kteří se touto problematikou budou zabývat v předmětu zdravověda.

Mgr. Marcela Sabová, Bc. Petra Moravcová


Vytvořeno: 17. 6. 2015
Poslední aktualizace: 23. 8. 2017 20:28
Autor: Správce Webu