Obsah

Alfa omega fungování společnosti? Výchova!!!

Typ: ostatní
Alfa omega fungování společnosti? Výchova!!! Jak se správně chovat, začlenit do společnosti a nedostat se na scestí? To a mnoho dalších poznatků se v teoretickém vyučování v předmětech Rodinná výchova, Pedagogika a Psychologie učí žáci oboru Sociální činnost. Že to ale nejsou pouze prázdná slova a nic neříkající fráze viděli „třeťáci“na vlastní kůži, když se vydali navštívit 30 kilometrů vzdálený výchovný ústav ve Višňovém.

Kdo a proč se do takového zařízení vlastně dostane? Ne vždy jsou všechny děti ochotny akceptovat normy, které společnost považuje za „normální a běžné“. Způsob jejich chování a reagování není zrovna ukázkový a právě z tohoto důvodu bývají často umísťováni do zařízení tohoto typu.

Cílem Výchovného ústavu a střední školy je zajistit nezletilým osobám, zpravidla ve věku od 15 do 18 let, na základě rozhodnutí soudu náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Děti jsou zde ubytovány v bytových jednotkách rodinného typu, které si rovněž mohli naši studenti prohlédnout. Kdo tuto formu sociální služby nezná, možná si představuje zařízení na úrovni věznice. Tak to ale není. Poté, co nám byla nabídnuta možnost návštěvy celého zámeckého areálu, jsme zjistili, že se zde mimo jiné nachází i sportovní prostory, hospodářství se zvířaty a malé zahradnictví.

Studenti byli seznámeni s historií zařízení, neboť samotný ústav sídlí v budově bývalého zámku. Dále bylo zaměstnancem stručně nastíněno, na základě jakých okolností jsou děti do tohoto zařízení umísťovány. Jsou zde přijímáni chlapci i děvčata prostřednictvím diagnostických ústavů i z terénu na základě soudního rozhodnutí a orgánu sociálně – právní ochrany dětí. Těmto dětem je nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Převážně se jedná o děti se závažnými poruchami chování, například o záškoláctví, útěky a toulky z domova, ale i o trestnou činnost. Někteří jsou experimentátory, jiní mají aktivní zkušenosti s návykovými látkami a drogami. V nemalém procentu případů jsou zde děti, které často pochází z rodin sociálně slabých, kde byl výchově připisován malý nebo žádný význam. Ve vztahu k dětem plní ústav úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Kapacita zařízení je 48 míst.

Exkurzi hodnotili studenti velmi pozitivně, aktivně se dotazovali na informace, které je zajímaly. Tím si potvrdili, že teoretické znalosti nejsou jen na vyplnění čtyřiceti pěti minut ve škole a získali tak podrobnější náhled do oblasti speciální pedagogiky, konkrétně etopedie.


Vytvořeno: 2. 5. 2017
Poslední aktualizace: 23. 8. 2017 20:24
Autor: Správce Webu