Obsah

Česko-německý fond budoucnosti

„Posláním Fondu budoucnosti je všestranně podpořit porozumění mezi Čechy a Němci“

 

Co je Česko-německý fond budoucnosti?

Česko-německý fond budoucnosti vznikl jako výsledek Česko-německé deklarace z 21. ledna 1997. Ještě v témže roce – dne 29. 12. 1997 – byl FB založen podle českého práva jako nadační fond se sídlem v Praze. Na cestu se vydal s nadačním jměním ve výši takřka 85 milionů euro. Správní rada stanovila pro FB dobu činnosti nejprve na deset let. V roce 2007 však vlády obou zemí rozhodly, že budou i nadále investovat do budoucnosti dobrého sousedství. Částkou celkem kolem osmnácti milionů euro zajistilo Německo a ČR dalších deset let pro podporu projektů.

Čím se zabývá ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI?

Česko-německý fond budoucnosti podporuje realizaci projektů, které probíhají mezi Českou republikou a Německem. Program se orientuje zejména na podporu kulturních a sociálních projektů, na publikační činnost, rozvoj spolupráce vzdělávacích zařízení nebo realizaci vědeckých aktivit.

Jaký je hlavní cíl nadačního fondu?

Česko-německý fond budoucnosti podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin.

SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. se zapojily do aktivit nadačního fondu v roce 2011 oslovením partnerské školy v německém Weiden. Díky programům, které realizujeme s podporou Česko-německého fondu budoucnosti, se nám daří navazovat další zahraniční spolupráci, motivovat žáky ke studiu německého jazyka, který využijí ve své budoucí profesi a v neposlední řadě také propojit teoretické vzdělávání s rozvojem praktických dovedností.

Další informace o projektu: www.eu-bs.de