Obsah

Německo – partnerská výměna

Ve školním roce 2011/2012 se nám podařilo úspěšně zahájit spolupráci s německými školami ve Weiden a Wiesau, které mají podobné zaměření oborů jako naše škola. Spolupráce vznikla na základě realizace projektu Leonardo da Vinci a také zapojením do projektu Česko-německý fond budoucnosti.

Dříve, než jsme na zkušenou vyslali naše žáky, rozhodli jsme se my i naši zahraniční kolegové poznat nejprve sami sebe i školy, na kterých působíme.

Již na jaře 2012 nás zástupci německých škol dvakrát navštívili. Nejprve, když přijali pozvání na naši soutěž Šarm, podruhé to bylo u příležitosti konference Vítejte u nás. A protože nezahálíme ani o prázdninách, setkali jsme se s německými partnery v červenci v jejich školách, kde jsme hovořili o naší další spolupráci do budoucna, která bude zaměřena na gastronomii, péči o tělo a práci se dřevem.

O průběhu a výsledcích návštěvy se můžete dozvědět více i pod uvedenými odkazy.

1. První setkání při soutěži Šarm na SOU a SOŠ

Německo

2. Návštěva zástupců německých škol ve Znojmě (Konference Turisté, vítejte u nás)

 

Foto č. 1 – Úvodní slovo ředitele školy Mgr. Libora Hanzala

Foto č. 2 – Úvodní slovo zástupce německé strany Franz Josefa Gretsche

Foto č. 3 – Zástupci Německa získali podrobné informace o naší škole přímo od žáků

Foto č. 4 – Velký zájem byl o obor Truhlář

Foto č. 5 – Zajímavá a poučná byla i konference v Louckém klášteře

NěmeckoNěmeckoNěmeckoNěmeckoNěmecko

 

Odkazy

3. Návštěva pedagogů SOU a SOŠ ve Weiden a Wiesau

 

Dokumenty