Obsah

Projekt Comenius

 

Obecné informace

Projekt Comenius

O programu Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání.
Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání, pro aktivní účast a pro zlepšení komunikace v cizím jazyce v evropských záležitostech.

Zapojené země:
 • 27 států EU
 • Norsko, Lichtenštejnsko, Island
 • Turecko

 

Program je určen:
 • Žákům/studentům ve školním vzdělávání – od mateřských po střední školy
 • Školám zařazeným v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT (mateřské školy, základní školy, střední školy)
 • Učitelům a dalším pracovníkům v těchto školách
 • Asociacím, neziskovým a nevládním organizacím zapojeným do školního vzdělávání a zástupcům těchto institucí
 • Osobám a institucím zodpovědným za organizaci a poskytování vzdělání na místní, regionální a národní úrovni
 • Výzkumným centrům a institucím zabývající se problematikou celoživotního učení
 • Vysokým školám, které vzdělávají učitele/budoucí učitele
 • Institucím zajišťující poradenství a informační servis

 

Naše škola hledá neustále cesty, jak zlepšit teoretické i odborné vzdělávání svých žáků.Proto jsme se i my v roce 2009 zapojili do programu Comenius.

Náš projekt se jmenuje: Inovace anglického jazyka v odborném vzdělání
„Innovative English in vocational Education“

Jedná se o multilaterální projekt. Celkem je 5 partnerů: ČR, SR, Madarsko, Francie a Finsko.
Se Slovenskem jsme pracovali na digitálním slovníku (digital lexico).

Na naší škole projekt vedly:

Našim garantem je Kateřina Boháčová (e-mail: katerina.bohacova@naep.cz)
Další informace o tomto projektu na stránkách www.naep.cz

 

Dotazníkové šetření

Člen francouzského týmu připravil dotazník, který ověřuje vstupní znalosti anglického jazyka účastníků. Úplně stejný dotazník bude použit i na závěr projektu a tím se ověří, zda došlo ke zlepšení účastníků (konkrétně třídy HT2. A) v anglickém jazyce.

Projekt Comenius