Obsah

Spolupráce s ekologickými středisky

Naše škola spolupracuje s různými středisky ekologické výchovy:

  • Ekologické sdružení TEREZA
  • Středisko ekologické výchovy SEVER
  • Klub ekologické výchovy, Praha
  • Rychta, Krásensko
  • Lipka, školské zařízení pro EVVO, Brno
  • Středisko ekologické výchovy Chaloupky, o.p.s.
  • Hnutí DUHA
  • Správa NP Podyjí
  • Hnutí Brontosaurus

 

Uvedená střediska škola využívá k realizaci praktických činností EVVO, a to především absolvováním exkurzí a výukových programů pro žáky. Vše probíhá za doprovodu specializovaných pracovníků – pedagogů, tudíž mají tyto činnosti odbornou úroveň. Dále škola využívá jejich nabídek různých seminářů pro vyučující, nákup pomůcek do EVVO, projektů apod.

Nevládní nezisková organizace Hnutí Brontosaurus vyhlásila pod záštitou MŠMT sedmý ročník soutěže kreslených vtipů s tématikou životního prostředí „Ekofór“ (škol. rok 2011 – 2012).
Ústředním tématem soutěže byla voda, která se měla v jakémkoliv kontextu ve vtipu vyskytovat. Soutěže se zúčastnili žáci ze studijního oboru Podnikání, obchod a služby a z učebního oboru Kuchař, číšník.
Posláním soutěže bylo zvýšit u široké veřejnosti a hlavně u mladých lidí zájem o životní prostředí a motivovat je k zapojení svých tvůrčích schopností ke vtipnému vyjádření problematiky vztahu člověka k přírodě nebo samotných vztahů v přírodě.
Vyhodnocení soutěže bude provádět odborná porota složená ze zástupců několika ekologických organizací v ČR a rovněž veřejností, která bude moci o nejzdařilejších dílech rozhodovat hlasováním na putovních výstavách.

Mgr. Ilona Šablaturová
(koordinátorka pro environmentální výchovu)