Obsah

Distanční vzdělávání v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Typ: ostatní
Distanční vzdělávání v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. Web školy, Outlook Web App, Moodle, Bakaláři, Komens, Google Hangouts, ZOOM, Classroom, Skype, Messenger a s nimi související emailová komunikace, chat, videochat, audiochat, videokonference, online výuka, Lingea, powerpointové prezentace…

Distanční vzdělávání v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Web školy, Outlook Web App, Moodle, Bakaláři, Komens, Google Hangouts, ZOOM, Classroom, Skype, Messenger a s nimi související emailová komunikace, chat, videochat, audiochat, videokonference, online výuka, Lingea, powerpointové prezentace…

Pedagogové a žáci navázali na to, co využívali.  Všichni jsou v kontaktu. Pedagogové oceňují velkou podporu vedení školy a koordinátorů ICT. Pravidelná informovanost, jasné instrukce, spolupráce. Znojemská Přímka prostě funguje stoprocentně.

Komunikace s žáky díky výše zmíněným nástrojům funguje. Nestandardní doba, nestandardní výuka, během pár týdnů se svět otočil o 180°. Digitalizace prostoupila všemi teoretickými i praktickými předměty. Pedagogové čerpají z mnoha portálů, využívají různé webové aplikace. Oceňují zajímavé webináře, blogy, e-poradenství, které nabízí NPI ČR – SYPO.

Vše má svá pro i proti. Najednou je třeba víc vidět, jak je kdo samostatný, svědomitý, spolehlivý, zodpovědný, kreativní… Výuka probíhá dál podle tematických plánů školy, pedagogové vše samozřejmě operativně přizpůsobují současným podmínkám. Vedou žáky systematicky k získání výučních listů, maturitních vysvědčení.

Přímka je školou odbornou. Role učitele odborného výcviku je nenahraditelná, vždyť právě jeho každodenní příklad žáky formuje. Řemeslo se musí okoukat, osahat, krůček po krůčku nasávat… Budoucí automechanici, kadeřnice, kuchaři-číšníci, prodavači, truhláři, kosmetičky, pracovníci v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví a turismu, podnikání, obchodu a sociálních služeb se prakticky vzdělávají dál. Mají jasně zadané úkoly, pracují podle zadaných pracovních postupů, výsledky své práce fotí či natáčí a posílají ke kontrole, k hodnocení, dostávají zpětnou vazbu. Škoda jen, že žádná aplikace nepřenáší vůni…

Spousta plánovaných aktivit musela být přerušena. Návštěva divadelního představení, besedy s úřadem práce, realizace praktických dovedností žáků v základních školách, různé soutěže a projekty.  Jedna soutěž se přece jen konala. Přes Microsoft Teams proběhlo krajské kolo soutěže Prezentiáda. Žákyně HT3.A sice do národního kola nepostoupily, ale zážitků a zkušeností mají na rozdávání a ve svém budoucím profesním životě vše zúročí.

Se svými pocity, jak znojemská Přímka funguje v nouzovém stavu, se svěřil ředitel školy Mgr. Libor Hanzal: „11. březen tohoto roku si budou pamatovat zcela jistě všichni žáci i zaměstnanci škol v celé republice. Přestalo se vyučovat. Nouzový stav se díky rozšíření koronaviru dostal i do škol. I na naši školu dolehlo, že najednou chodby osiřely, tělocvična, jídelna, odborné učebny i sborovna najednou zely prázdnotou. Zaměstnanci, kteří ještě pár dnů pracovali ve škole, se po sobě nevěřícně dívali a pořád jako by čekali, kdy zazvoní na hodinu, na přestávku, stále očekávali ten typický hluk na chodbách, najednou všem scházely ty známé tváře jejich svěřenců.

Ten klid byl jen zdánlivý. Okamžitě se začalo diskutovat o tom, jak dlouho tento stav potrvá, co bude, až se školy opět otevřou. Ale zároveň se již „žhavila“ internetová spojení a k žákům začaly proudit úkoly, témata k maturitám, závěrečným zkouškám, testy, hlasové zprávy s vysvětlováním učební látky. Najednou zmizel klasický způsob výuky a objevilo se něco nového – dálkové distanční studium, které důvěrně znají hlavně vysokoškoláci. Ale na střední škole? Ukázalo se, že ani zde to není žádný problém. Učitelé, zvyklí se celý život něco učit, opět nezklamali. Elektronická komunikace se žáky nabírá stále na intenzitě. Klasifikace na dálku, další novinka a opět bez problémů zvládnutá. A to vše díky profesionalitě pedagogických pracovníků, kteří mají velkou podporu od těch nepedagogických.

Ve škole sice nyní nejsou žáci, ale život se zde nezastavil. Neustále se něco uklízí, dezinfikuje, opravuje. Po kabinetech se řeší hlavně maturity a závěrečné zkoušky. Pracujeme, jako by se nic nestalo. Jen prostě jinak.“

Mgr. Ludmila Karpíšková

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 15. 4. 2020
Poslední aktualizace: 12. 6. 2020 11:01
Autor: Správce Webu