Obsah

Projekt Leonardo da Vinci

Projekt Leonardo da Vinci

 

Obecné informace

Co je program Leonardo da Vinci?
  • evropský program
  • podporuje kvalitu, inovace a evropskou dimenzi odborného vzdělávání
  • podporuje politiku celoživotního vzdělávání

 

Zapojené země:
  • 25 zemí EU
  • Norsko, Lichtenštejnsko, Island
  • přidružené země střední a východní Evropy : Bulharsko, Rumunsko, Turecko

 

Jaké jsou Cíle programu?
  • zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným vzděláváním ve středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zlepšovat zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce
  • zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technologické a organizační změny
  • zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků

 

Kromě finanční podpory přinášejí tyto projekty účastníkům možnost poznání života, ekonomického prostředí, pracovního stylu i celkové atmosféry v zemích EU. Pracovní stáže přispívají k rozvoji jazykových schopností a k celkovému osobnostnímu růstu účastníků.

Naše škola hledá neustále cesty, jak zlepšit teoretické i odborné vzdělávání svých žáků. Kvalitu odborného vzdělávání nepochybně obohacuje i účast na projektové práci v rámci EU.

Proto jsme se i my již v roce 2006 zapojili do programu Leonardo da Vinci, který je realizován s podporou Evropského společenství a který podporuje odborné vzdělávání mladých lidí v zahraničí, poskytuje finanční prostředky pro sbírání zkušeností, poznávání nových technologií, získávání a upevňování jazykových i odborných dovedností.

 

EUROPASS – cesta k lepšímu uplatnění na trhu práce

Všichni žáci, kteří absolvují zahraniční odbornou stáž v rámci programu Leonardo da Vinci, obdrží Europass – mobility.

Europass je dokument, který se skládá z pěti částí – životopisu, jazykového pasu, mobility, dodatku k osvědčení a dodatku k diplomu. Jsou v něm popsány odborné kvalifikace a pracovní zkušenosti, které by mohly jeho držiteli usnadnit komunikaci se zaměstnavateli, školami a jinými institucemi po celé Evropě. Má jednotný formát platný pro celou Evropskou unii.

EUROPASSEUROPASSEUROPASSEUROPASSEUROPASSEUROPASS

 

Zahraniční stáže